ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS – L’EDAT MITJANA

Al llarg del primer trimestre en l’àrea de Ciències Socials hem treballat L’Edat Mitjana.

Per tal de portar-ho a terme, varem llegir, analitzar i escriure sobre la temàtica. Així mateix, vam veure documentals,  vídeos i realitzàrem diverses activitats.

En primer lloc, en l’apartat de geografia vàrem estudiar aspectes com els paral·lels i meridians que trobem al planisferi, i a més, amb els atles de Geografia varem treballar els climes d’Europa.

Mapa de climes europeus

D’altra banda, vàrem treballar les diferències i similituds entre les ciutats de l’edat Mitjana, la ciutat islàmica i la ciutat medieval i vam fer croquis i dibuixos sobre elles.

També, vam estudiar la classificació de fonts, segons el seu origen, forma i contingut. I finalment, varem treballar al voltant de la societat estamental de l’Antic Règim, on varem conèixer les característiques més importants d’aquesta divisió de la societat.

EDAT MITJANA 

L’Edat Mitjana, període que comença amb la caiguda de l’Imperi Romà en el 476 d.c. i finalitza amb el descobriment d’Amèrica en el 1492.

Fris cronològic

La societat estava dividida en estaments:

 D’una banda, estaven els privilegiats, on es trobava la noblesa i l’església i per damunt de tots estava el rei, el qual tenia el poder absolut i controlava les terres dels demés. D’altra banda estaven els no privilegiats, on trobàvem als camperols, esclaus, artesans i la resta de ciutadans.

 També existien més persones en aquesta societat, estaven els clèrigs i els laics. Els clèrigs eren els que havien consagrat la seua vida a Déu i els laics eren els que, sense deixar de ser bons cristians, tenien un vida més independent de l’església i tenien un ofici i una família.

Piràmide estamental

A més , la ciutat d’aquella època, era una ciutat medieval, la qual es caracteritzava per estar situada en llocs inexpugnables dificultant així l’accés o la invasió als enemics. Els seus carrers eres irregulars i sinuosos. La disposició d’aquestes situats era que al centre estava ubicat la catedral o temple, i albergava edificis com l’ajuntament o casa del Gremis.

La ciutat medieval, per Diego Á.

 Diego Á.