LA MOCAORÀ DE SANT DONÍS

La mocaorà té el seu origen al segle XVIII. Els enamorats ho regalen el dia de Sant Donís, el 9 d’octubre.

Consisteix en el fet que l’home regala a la dona dolços fets amb massapà que representen les diferents fruites i hostalisses de l’horta de València. Estan embolicats amb un mocador que dóna aquest costum. Una tradició molt relacionada amb la gastronomia de València.

Nicolás G.