LA GRAN QUESTIÓ

Fa uns dies vaig estar llegint un llibre sobre la biografia de Nicolás Copérnico un astrònom  que va nàixer al segle XV.

A partir del llibre vaig trobar molta informació sobre la vida de Copérnico i sobre unes de les grans qüestions plantejades antigament, des de els començaments dels Grecs, me refereix a l’organització de l´univers.

La organització de l´univers s´ha intentat respondre amb moltíssimes teories, les mes importants la teoria Geocèntrica de Ptolomeu la Heliocèntrica de Copérnico.

Copérnico va nàixer el 19 de febrer a l´any 1473 i el van anomenar Nicolas, com el seu pare. Copérnico,  als 18 anys va anar a la universitat on va descobrir el seu interès per la astronomia i a un matemàtic que li va influir en la seua forma de pensar.

Quan va acabar els seus estudis com metge i com avocat va fer observacions astronòmiques que van ser una part principal per al seu futur treball. Ell tenia una teoria sobre l´organització del univers recolzada per alguns filòsofs grecs però tenia la necessitat de trobar algun suport que afirmà la seva idea. En 1514 Copérnico va tenir una idea sobre les lleis del moviment de la lluna i el sol.

En 1543 va morir, justament el dia que el seu llibre es va publicar amb la seu teoria Heliocèntrica que deia que el Sol era el centre del univers i que tots els moviments els feien entorn a l´estrela.

Marina M.