L’EDAT MITJANA

Durant l’Edat Mitjana, del segle X al XIII, es va desenvolupar el primer estil internacional, és a dir, que es va estendre per tot el continent europeu: el Romànic. Va estar present, sobretot, a les esglésies.

La societat de l’Edat Mitjana estava dividida en privilegiats i no privilegiats. Els privilegiats eren el rei, que tenia tot el poder; els senyors feudals; l’Església i els cavallers. Els no privilegiats es dividien en ciutadans i camperols. Els ciutadans treballaven a la ciutat i els camperols treballaven al camp. També estaven els clergues, que eren els que havien consagrat la seua vida a Deu.

Esquema de la societat estamental elaborat per Carles

Carles G.